OVER E-LAW ADVOCATENKANTOOR

E-Law Advocatenkantoor is een kantoor met een bijzondere expertise in het arbeids- en het sociale zekerheidsrecht.

Zowel particulieren als kleine en (middel)grote ondernemingen kunnen bij ons terecht voor een dienstverlening op maat. Wij kiezen steevast voor een praktische aanpak en een transparante manier van werken.

Of een goede oplossing kan worden bereikt via onderhandeling of via een procedure voor de rechtbank wordt in nauw overleg met u besproken. Uiteraard verliezen wij ook het belang van preventief handelen niet uit het oog. U kan bij ons terecht voor op maat gemaakte overeenkomsten, policies en reglementen.

Stella Eyckmans

Advocaat / Partner

MEER

Externe partners

Advocaat / Partner

MEER

ONZE FILOSOFIE

E-Law Advocatenkantoor koppelt haar kennis en ervaring aan engagement en toewijding. 

Uit ervaring weten wij dat cliënten op zoek zijn naar pragmatische oplossingen voor heel concrete problemen. In deze zoektocht kunnen wij uw juridische partner zijn zodat wij samen tot een efficiënte oplossing kunnen komen. 

Hierbij staat een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan onze cliënten centraal. 

Wij werken steeds proactief en op een kostenefficiënte wijze.

 

Expertise

E-Law Advocatenkantoor is gespecialiseerd in het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Het kantoor beschikt over een bijzondere expertise in deze takken van het recht. Dit maakt dat wij uw dossier zeer grondig kunnen bestuderen om u vervolgens een gefundeerde oplossing aan te reiken. 

Betrouwbaarheid

E-Law Advocatenkantoor wil een betrouwbare partner zijn voor haar cliënteel. Wij hechten belang aan de afspraken die wij maken en streven steevast naar een duurzame samenwerking. 

Transparantie

E-Law Advocatenkantoor draagt transparantie hoog in het vaandel. Wij overleggen steeds met de cliënt vooraleer wij een volgende stap ondernemen. Deze transparantie uit zich ook in de facturatie. Onze erelonen en kosten zijn zeer transparant. 

Flexibiliteit

E-Law Advocatenkantoor vertrekt steeds vanuit de noden van de cliënt en werkt dan - overigens steeds in samenspraak met de cliënt - een gepaste strategie uit.


 

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Als werkgever dient u allerhande – sectorale, nationale en internationale – regels in acht te nemen. Wij helpen u graag, zodat u blijvend uw weg kunt vinden in het kluwen van sociaalrechtelijke regels. U kunt steeds een beroep doen op E-Law Advocatenkantoor voor het opstellen van overeenkomsten, policy's en reglementen. Ook bestaande documenten kunnen door ons gereviseerd worden. Daarnaast levert E-Law Advocatenkantoor bijstand bij reorganisaties en herstructureringen (collectief ontslag - sluiting van ondernemingen). Wanneer sociale inspectiediensten uw onderneming doorlichten, kan E-Law Advocatenkantoor de nodige bijstand en ondersteuning voorzien. Uiteraard kan u tevens op ons rekenen om u bij te staan in een geschil voor de rechtbank.


Als zelfstandige dient u zelf de nodige initiatieven te nemen om uw sociaal statuut in orde te brengen. Mocht u ‘onderweg’ geconfronteerd worden met onduidelijkheden of problemen, dan helpen wij u graag verder. Zo kan u bijvoorbeeld voor het opstellen van zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten bij E-Law Advocatenkantoor terecht. Tevens leveren wij bijstand bij geschillen met het RIZIV, de mutualiteiten, het RSVZ en de RVA. E-Law Advocatenkantoor kan u de nodige toelichting aangaande arbeidsongeschiktheden en sociale zekerheidsbijdragen. Ten slotte kan u een beroep doen op EPS Advocaten wanneer u overweegt om personeel in dienst te nemen. 


Reeds bij de aanvang van uw tewerkstelling als werknemer, maar ook tijdens de volledige looptijd ervan én uiteraard niet in het minst bij een eventueel ontslag, zijn er tal van aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden. Wij geven u de nodige toelichting in het kader van arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, tijdskrediet, zwangerschapsverlof en arbeidsduurregelingen. E-Law Advocatenkantoor kan u bijstaan met betrekking tot de analyse van verloningssystemen en de berekening van ontslagvergoedingen, opzegtermijn, etc. Ook voor ondersteuning inzake welzijn op het werk kan u een beroep doen op E-Law Advocatenkantoor.