Erelonen

E-Law Advocatenkantoor wenst haar transparante manier van werken alvast te tonen in navolgende informatie over haar tarieven.

Voor 2023 geldt het navolgende tarief: € 140,00 (excl. BTW) per uur.

Dit basistarief zal slechts in overleg met u – ten gevolge van factoren zoals urgentie en complexiteit – worden gewijzigd.

Indien het dossier zich hiertoe leent, kan tevens overeengekomen worden om te werken via een forfait of via een zogenaamde ‘succes fee’ .

E-Law Advocatenkantoor werkt veelal met voorschotfacturen. Het bedrag en de frequentie van deze facturen wordt desgevallend in overleg bepaald.

Er worden u gedetailleerde overzichten van de geleverde prestaties en de hier tegenover staande erelonen bezorgd. Op die manier heeft u ten allen tijde een overzicht van de geleverde inspanningen en de bijhorende kost.

Kosten

Administratieve kosten (zoals secretariaatskosten, fotokopiekosten, telefonie-, fax- en scankosten) worden u door E-Law Advocatenkantoor niet aangerekend.

Naast onze erelonen dient u zodoende slechts rekening te houden met ‘externe’ kosten.

Eventuele gerechtskosten en andere uitgaven (kosten griffie, gerechtsdeurwaarder, notaris, expert, vertaalbureau,…) dienen desgevallend rechtstreeks voldaan te worden aan de betreffende dienstverlener. Indien deze uitzonderlijk door E-Law Advocatenkantoor zouden worden voorgeschoten, dan zullen deze uiteraard aan u worden doorgerekend.