Socialezekerheidsrecht

De inzet bij socialezekerheidsrechtelijke geschillen is vaak zeer hoog. Ook hier geldt de regel dat u beter kan voorkomen dan genezen.

Wat te doen als de RVA plots werkloosheidsuitkeringen terugvordert? Welke stappen kunnen ondernomen worden als het RIZIV (en/of de mutualiteit) een arbeidsongeschiktheid niet langer ‘erkent’ en het recht op uitkeringen stopzet? Wat als een aannemer plots wordt aangesproken voor de sociale schulden van zijn onderaannemer?

Wij staan u graag bij.