Stella Eyckmans

Advocaat / Partner

Stella behaalde het diploma ‘Master in de Rechten’ en specialiseerde zich vervolgens in het arbeids- en socialezekerheidsrecht, waarna zij ook het diploma ‘Master na master in het sociaal recht’ behaalde. Stella startte haar carrière in 2005 als jurist bij Salar vzw, een sociaal secretariaat voor werkgevers. In 2007 maakte zij de overstap naar de advocatuur. Zij was […]

Externe partners

Advocaat / Partner

E-Law Advocatenkantoor kiest er bewust voor om zich – als nichekantoor – uitsluitend te richten op het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het sociaal strafrecht. Wij beschikken evenwel over een uitgebreid netwerk aan partners, die ons – zo nodig – kunnen bijstaan in andere materies (bv. vennootschappenrecht, fiscaal recht, consumentenrecht,…). Heeft u een vraag over […]